تاریخچه

اعضای این گروه فعالیت های تجاری خود را از سال ۱۳۷۲ از شهر تهران آغاز نمودند آنها گروه فعالی بودند که در شروع کار با بازاریابی و ویزیتوری در تهران فعال شدند .واردات کالا و پخش آن در سطح کشور شروع فعالیت های تجاری آنها را تشکیل می داد از سال ۷۲ تا ۸۰ در زمینه های مختلف تجاری فعالیت نموده و از سال ۸۰ تا ۹۰ در سطوح مختلف مدیریتی در عرصه های تجاری کشور فعالیت نمودند صادرات و واردات و برگزاری سمینارها و نمایشگاه های مختلف علمی و تحصیلی و آموزشی در داخل و خارج از کشور از عمده فعالیت های دیگر این گروه در جهت بهبود وضعیت کسب و کار در کشور بود مسافرت های بسیار زیاد به کشورهای آسیایی اروپایی و خاورمیانه و ارتباطات بسیار گسترده با تجار و همچنین متخصصین در مشاغل مختلف همیشه این تفکر را در ذهن اعضای گروه زنده نگه می داشت که به چه طریق می توان این ارتباطات را تقویت نمود و به چه صورت یک زنجیره منسجم در راستای کمک به تمامی کسانی که نیاز به همفکری داشتند را می شود مهیا کرد این تفکر باعث شد اعضای گروه رویای خود را که هماناایجاد بهترین ارتباطات در دنیای کنونی برای همفکری و مشورت برای اخذ بهترین تصمیمات که مورد نیاز بسیاری از افراد میباشد را در سال ۱۳۹۷ عملی نموده و در این راستا گام بردارند هدف اعضای گروه استفاده از تجربه و ایجاد مسیری برای رساندن بهترین مشاوره برای افراد نیازمند به تصمیم گیری صحیح در مسیر حرکت می باشد در شروع مسیر عملی کردن این تفکر ،بسیار پيچيده به نظر می رسید و برای رسیدن به مرحله‌ای که تفکر و آمال و آرزو چطور از فکر به عمل تبدیل گردد. تلاش های طاقت فرسا و زمان زیادی را به خود اختصاص داد اما در نهایت با همفکری و تلاش و هدایت خداوند متعال مسیر هفتگانه حرکت معین و مشخص گردید تا الست گروپ شکل واقعی خود را در این کسب و کار نمایان سازد . در دنیای کنونی افرادی که به هر دلیلی می خواهند از مکانی به مکان ديگرحرکت نمایند هدفی را دنبال می نمایند که الست گروپ به غیر از مسافرت های تفریحی که معمولاً توسط تورها و آژانس‌های مسافرتی و یا به صورت شخصی صورت می‌گیرد در بقیه انواع جابجایی و حرکت و به نوعی هجرت در نظر دارد مشاوره های دقیق از لحاظ زمان و مکان و نوع هدف و شکل گیری آن به مخاطبان خود ارائه نمایند الست گروپ به تمام مخاطبانی که از مشاوره این گروه استفاده خواهند نمود اعلام می‌نماید که پیمانی که با شما می بندیم تا زمانی که شما نیاز داشته باشید ناگسستنی خواهد ماند ما در کنار شما خواهیم بود تا زمانی که بخواهید درکنارتان باشیم.
اعتماد را تجربه کن...